Transeuropæiske Netværk for trafik og kommunikation, TEN

Transeuropæiske Netværk for trafik og kommunikation, TEN

Transeuropæiske Netværk betragtes som et nøgleelement for skabelsen af det indre marked. Infrastruktur på tværs af grænserne på områder som transport, telekommunikation og energi kan få tilskud fra strukturfonde, samhørighedsfonde og den Europæiske Investeringsbank

Lissabon-traktaten har Transeuropæiske Netværk som delt kompetence, hvor vedtagelsen af en EU-lov fortrænger den nationale ret til at lovgive på samme felt.

 

Links

 

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html