Folkeafstemning om forslaget til EU-forfatning

Folkeafstemning om forslaget til EU-forfatning

Både Euro-føderalister (tilhængere af en EU-forbundsstat) og Euro-skeptikere forlangte folkeafstemning om den foreslåede forfatning i alle EU-medlemslande.

En kampagne-gruppe, Initiativ- og Referendum Instituttet (IRI) og European Referendum Campaign foreslog, at der skal holdes folkeafstemning om forfatningen i alle EU-lande på samme dag.

For lande, hvis nationale forfatninger ikke tillader bindende folkeafstemninger, ønskede kampagnen, at der i stedet kunne holdes rådgivende folkeafstemninger.

Der blev holdt folkeafstemninger i Spanien og Luxembourg, hvor 76,7% og 56,52 % stemte Ja, og i Frankrig og Holland hvor 54,8% og 61,7% stemte Nej. Folkeafstemningerne i Danmark, Irland, Storbritannien, Polen, Tjekkiet og Portugal blev udsat eller aflyst. 

 

Links

Se også folkeafstemninger om tiltrædelse af EU.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-975-255-09-37-901-20050819FCS00974-12-09-2005-2005/default_da.htm 

 

Andre Links 

http://www.iri-europe.org/

 

http://www.europeanreferendum.org/