Pensioner

(Foto: EU Commission)

Pensioner

Størrelsen af statsbidrag til alderspensioner er underkastet national myndighed, ligesom aldersgrænsen for at modtage dem. EU-Domstolen har blandet sig i finansieringen af pensionssystemer gennem Danner-sagen. Finland tillod ikke skattefradrag for udenlandske pensionsordninger, men blev dømt til at tillade det.

Danmark måtte efter dommen også tillade skattefradrag for udenlandske pensioner.

EU forbyder også enhver diskrimination (forskelsbehandling) mellem kønnene eller mellem personer af forskellig nationalitet. Storbritannien har f.eks. måttet indføre ensartede aldersbetingelser for alderspensioner for mænd og kvinder.

I de fleste europæiske lande er pensionssystemet baseret på, hvad den pågældende har indbetalt. I Storbritannien og Irland er der derimod en enhedssats.

I Danmark tildeles folkepensionen ikke efter det antal år, man har været på arbejde, men efter det antal år, man har opholdt sig i Danmark. Man kan få fuld folkepension efter 40 års ophold som voksen.

Den fremtidige udgift til alderspensioner anses i hele EU for et voksende problem, fordi der bliver stadig flere ældre i befolkningerne. Det indvirker på det fremtidige omfang af den offentlige gæld i medlemslandene og dermed på styringen af Euroen.

Social- og arbejdsmarkedspolitik er delt kompetence i Lissabon-traktaten, hvor retten til at fastlægge egne nationale regler forsvinder, når EU vedtager en regel på et område.  

 

Links

Social protection in the EU http://ec.europa.eu/employment......ial_protection/pensions_en.htm 
EU court approves mandatory pension age (EUobserver) http://euobserver.com/851/24981?rss_rk=1

CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) http://www.ceiops.org/