Danner-sagen

EF-Domstolen (Foto: EU Commission)

Danner-sagen

Sag afgjort af EU-Domstolen i 2002. En finsk-tysk borger havde pension i Tyskland. Da han flyttede til Finland, fortsatte han med at betale til sin tyske pension. Finland ville ikke give ham samme skattefradrag, som finske pensioner berettiger til.

Domstolen slog fast, at det ikke er foreneligt med principperne om ikke-diskrimination og fri bevægelighed for serviceydelser og kapital. Den vigtige sag åbnede for et fælles pensionsmarked C-136/00.

 

Links

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm