Offentlig anklager

Offentlig anklager

En anklager er en embedsmand, som indbringer anklager for domstolene for påståede forbrydelser. I dag har EU ingen fælles anklager.

Lissabon-traktaten har hjemmel for en fælles offentlig anklager, der kan indbringe kriminalsager mod personer, der udøver visse grænseoverskridende forbrydelser. Beslutningen skal tages enstemmigt. Kommissionen har foreslået det. Parlamentet har sagt ok, men forhandlingerne var ikke afsluttet under opdateringen af denne euabc.