Prodi, Romano (1939 - )

Romano Prodi (Foto: EU Commissionen)

Prodi, Romano (1939 - )

Tidligere formand for EU-Kommissionen. Valgt i 1999 efter Santer-Kommissionens fald. I november 2004 blev han efterfulgt som præsident for Kommissionen af José Manuel Barroso

Prodi var tidligere Italiens statsminister og blev det igen i 2006. Han er professor i nationaløkonomi og kendt for at tale om politiske emner uden omsvøb. Hans tilbøjelighed til at "kalde en spade for en spade" kan glæde mange, men foruroligede ind imellem hans eget personale.

I 2002 kaldte han Stabilitets- og Vækstpagten for "stupiditetspagten", fordi dens stivhed gjorde den uegnet til at imødekomme behovet for politikker, der kan stimulere vækst og beskæftigelse i euro-valutaområdet.

Om EU's Hurtige Udrykningsstyrke, som den britiske regering og andre hævdede, ikke var nogen Europæisk hær, sagde han: "Når jeg talte om en Europæisk Hær, så var det ikke en vittighed.

- I kan kalde den "Margaret", I kan kalde den "Mary-Anne" eller et hvilket som helst andet navn; men det er en forenet indsats for fredssikrende hverv – for første gang har man en fælles, ikke bilateral (mellem 2 lande), indsats på europæisk niveau".

Han dementerede den danske statsminister ved folkeafstemningen om den fælles valuta i 2000 ved at sige, at man ikke kunne forlade euroen, når man først var med.

Han generede den irske regering ved at fortælle irerne, at udvidelsen af EU ville fortsætte, uanset om irerne vedtog Nice-traktaten, og at den irske godkendelse af traktaten kun var en politisk og ikke en juridisk betingelse for udvidelsen.

I hemmelighed lod han en lille gruppe EU-embedsmænd omkring Francois Lamoureux skitsere en fuldstændig EU-forfatning, benævnt “Penelope” efter Odysseus kone. Dette dokument blev kun trykt i nogle få nummererede eksemplarer og blev hemmeligholdt til sidste øjeblik.

EU-Kommissionens flertal nedstemte udkastet og bakkede i stedet op om Konventet om Europas fremtid. Derfor har Prodis "Penelope" skitse kun karakter af et foreløbigt arbejdsdokument, som er meget mere detaljeret og politisk følsomt end det officielle Kommissions-dokument.

Prodi er en engageret Euro-føderalist (forbundsstats-tilhænger), som har offentliggjort en del af sit e-mail register og postliste på internettet, og gjort EU-Kommissionens dagsordener og referater delvist tilgængelige på internettet.

Prodi leder nu en international fond i Bologna og er FN-ansvarlig for udvikling i Sahel-regionen i Afrika.

 

Links

http://www.romanoprodi.it