Pesticider - sprøjtegifte

(Foto: European Commission)

Pesticider - sprøjtegifte

Giftstoffer mod insekter m.v.

Omkring 300.000 tons pesticider lukkes årligt ud i det europæiske miljø. Der er fortsat diskussion mellem på den ene side de, der advarer mod de risici, pesticiderne har for menneskers helbred og det fysiske miljø, og på den anden side de, der argumenterer for fordelene ved brugen især i landbrugsproduktionen.

Hvis man anbringer et plantebeskyttelsesmiddel (PPP) på markedet, skal der foretages en risikovurdering (under direktiv 91/414/EEC).

EU-Kommissionen har udgivet en publikation med titlen "Mod en tematisk strategi for bæredygtig brug af pesticider". Denne publikation er blevet kritiseret af miljøfolk for at være for svag og uforpligtende og af kemikalieindustrien for at være for vidtgående.

EU kan med flertalsafstemning afgøre, hvilke pesticider, der skal være tilladte i Danmark.

 

Noter 

Danmark har forbudt 13 pesticider, hvoraf 12 af dem er blevet fundet i drikkevandet. Danmark renser ikke grundvandet, før det drikkes og ønskede derfor at opretholde forbuddet mod disse pesticider fremfor at indføre harmoniserede EU-regler.

Kommissionen ønskede at forbyde Danmark at forbyde pesticiderne. Der blev dog vedtaget et ændringsforslag i Europa-Parlamentet, der tillod medlemsstaterne at beskytte deres drikkevand. Til sidst accepterede Kommissionen muligheden for at tillade et højere beskyttelsesniveau i Danmark, som blev defineret som en undtagelses-zone.

Se Vand

 

Links

http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm