Links til europæiske hjemmesider

(Foto: Lis Lak)

Links til europæiske hjemmesider

·         Daglige elektroniske nyheder, gratis for private: EUObserver.com

·         Europa-Parlamentethttp://www.europarl.eu.int/home/default_da.htm

·         Den Europæiske Union online: http://www.europa.eu.int/index_da.htm

·         EU's Ministerråd: http://ue.eu.int/da/summ.htm

·         EU-Kommissionenhttp://www.europa.eu.int/comm/index_da.htm

·         Europa-Parlamentets pressetjeneste: http://www.europarl.eu.int/press/index_da.htm

·         EU-Domstolenhttp://www.curia.eu.int/da/transitpage.htm

·         EU's Revisionsret: http://www.eca.eu.int/DA/menu.htm

·         EU's Ombudsmand:  http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/da/default.htm

·         EU's Regionsudvalg: http://www.cor.eu.int/da/index.html

·         Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU):

http://www.ces.eu.int/pages/intro_da.htm

·         Den Europæiske Centralbank: http://www.ecb.int/

·         EurActive.com: http://www.euractiv.com

·         Facts om EU: http://www.europarl.eu.int/factsheets/default_da.htm

·         Adgang til dokumenter i EU-databaser:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/acc_doc/index_en.htm

·         CELEX-database: http://europa.eu.int/celex/htm/celex_da.htm

·         Eur-Lex: http://www.europa.eu.int/eur-lex/da/index.html

·         Pre-Lex: http://www.europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=da

·         EuroStat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/

·         Rapid - EU-Kommissionens talsmandsservice:

http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_da.htm

·         Europæiske dokumentationscentre:

http://europa.eu.int/comm/libraries/bibliotheques_da.htm

·         Hvem er hvem i Den Europæiske Union? - Elektronisk fortegnelse over EU-institutionerne: http://europa.eu.int/idea/da/index.htm

·         EU-institutionernes postkasser, hvortil der kan stilles EU-relaterede spørgsmål: http://europa.eu.int/geninfo/mailbox/index_da.htm

·         Europæiske Kommuners og Regioners Råd: http://www.ccre.org

·         Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder i Europa:

http://www.coe.int/T/E/CLRAE/

 

·         Det Europæiske Ungdomsparlament: http://www.eyp.org/