Det Fælles Forskningscenter, FFC

(Foto: Notat)

Det Fælles Forskningscenter, FFC

Otte forskellige EU-finansierede forskningscentere, inklusive ISPRA i Italien.

 

Links

http://www.jrc.cec.eu.int/