Informationspligt

EU Commision (Foto: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.html)

Informationspligt

Medlemslandene skal informere EU-Kommissionen om nationale love, der vedrører EU. Medlemslandene må hyppigt afvente EU-Kommissionens accept, før lovene kan vedtages.

 

Links 

Informations-direktivet: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002L0014&lg=da