Informationspolitik

The EU has over 1000 information centres world-wide (Foto: www.decoline.co.uk/privacy-policy)

Informationspolitik

EU har adskillige informationsprogrammer og diskuterer en informationsreform, der vedrører alle offentlige myndigheder inden for EU. Såvel EU-Kommissionen som Europa-Parlamentet har informationskontorer i hvert medlemsland.

Et grundprincip i informations-arbejdet er at lægge den officielle EU-information ud i forskellige former for at nå forskellige målgrupper. Al information skal testes ved hjælp af fokusgrupper i hvert medlemsland. Indholdet af informationen skal justeres på grundlag af, hvordan informationerne virker i de forskellige grupper.

Nyheder fra EU skal så skrives ud fra nogle positive nøglebegreber som velstand, frihed og retfærdighed. Uddannelse af journalister hører også ind under informationsstrategien.

EU-Kommissionen foreslog forgæves at inkludere en artikel om Unionens kommunikationspolitik i Lissabon-traktaten.

EU har over 1000 informationscentre over hele verden.

 

Links 

Generaldirektoratet for Kommunikation (DG Communication):

 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_da.htm