Tilskyndelsesforanstaltninger

The European Parliament (Foto: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Tilskyndelsesforanstaltninger

Beslutningsmetode, der anvendes i traktaterne, men som ikke er præcist defineret. Kan være støtteforanstaltninger, men også give hjemmel til vedtagelse af bindende forordninger.

 

Anvendes typisk, når EU ikke har kompetence, og på områder, hvor nationale love ikke bør harmoniseres, f.eks. inden for kultur og undervising.