Finansiel protokol

(Foto: EU Commission)

Finansiel protokol

EU underskriver ofte aftaler med fattige lande om en årlig økonomisk støtte. Beløbet fastsættes i en finansiel protokol.

 

Links

Se også frihandels-områder.

http://europa.eu/pol/dev/index_da.htm