Eksportstøtte

(Foto: EUobserver.com)

Eksportstøtte

Betalt med midler fra EU's budget til landbrugseksportører gennem de nationale bureauer i FEOGA (Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget). 

EU opkøber også landbrugsprodukter for at opretholde priserne på produkterne (intervention) under Den fælles landbrugspolitik. Forskelle i støttens størrelse for produkter af forskellig kvalitet er ofte årsag til svindel.