Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, EAGGF (eller FEOGA)

(Foto: Lis Lak Risager)

Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, EAGGF (eller FEOGA)

Tidligere en del af EU’s budget til at finansiere landbrugsudgifterne. Opdelt i strukturfonde og prisgarantifonde.

Der er oprettet to nye landbrugsfonde under EU's budget - Den europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

 

Links 

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/l11096.htm 

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/index_da.htm  

 

http://europa.eu/generalreport/da/2005/rg67.htm