Eksklusion

Eksklusion

Lissabon-traktaten giver medlemslande ret til at forlade EU efter egen beslutning med 2 års varsel, selv om EU-traktaterne er undertegnet med "evig" gyldighed.

Et land kan ikke ekskluderes, men straffes med fratagelse af stemmeret.

Før 2009 var der ingen udmeldelsesparagraf, men mange gik ud fra, at et land kunne melde sig ud ved at henvise til f.eks. bristede forudsætninger ifølge Wiener-konventionen om traktater. 

 

Se Lex Østrig