Bristede forudsætninger

Bristede forudsætninger

Et land kan forlade en international organisation ved at henvise til bristede forudsætninger i henhold til Wiener-konventionen om internationale traktater. Før 2009 kunne et land ikke melde sig ud af EU efter EU-traktatens regler.