Politimission, Europæiske Unions Politimission, EUPM

(Foto: Blake Evans-Pritchard)

Politimission, Europæiske Unions politimission, EUPM

En europæisk politistyrke. Udførte sin første opgave i Bosnien fra 1. januar 2003 under ledelse af den danske politimand Sven Frederiksen. Den danske politimand Kai Vittrup har været leder af EU's politimission i Afghanistan.

 

Links

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22003A0805(01):DA:HTML