Albanien

Map of Albania (Foto: European Comission)

Albanien

Der er omkring 3 millioner indbyggere i Albanien og et landareal på omkring 29.000 km2. De har haft aftaler inden for samarbejde og handel med EU siden 1992. Stabilitets- og associeringsprocessen startede i 1999.

Albanien blev anerkendt som EU-kandidatland af Kommissionen i 2013 og af Rådet i juni 2014.

Ved Thessaloniki-topmødet i juni 2003 var EU-lederne sikre på, at alle Vest-Balkan lande på et eller andet tidspunkt vil komme med i EU.

 

Links 

http://www.parlament.al/web/Albanian_Parliament_1_2.php