Ligestilling

Ligestilling

Mænd og kvinder skal behandles på lige fod i EU.

Ligebehandling af kvinder og mænd bygger på princippet om ligestilling mellem kønnene angående løn, pensioner, arbejdsbetingelser, karrieremuligheder osv.

En arbejdsgiver skal bevise, at han/hun ikke diskriminerer mod kvinder, der udfører arbejde som svarer til mænds, men får lavere løn (sag 109/88).

Lissabon-traktaten har "ligestilling" mellem mænd og kvinder som en af EU's værdier i den anden halvdel af Artikel 2 TEU. Mange kvindelige repræsentanter i Konventet om Fremtidens Europa ønskede dette princip rykket op i den første del.

Links 

Se også Diskrimination