Nationale mindretal

Nationale mindretal

Europas 47 lande findes 340 nationale minoriteter med 100 millioner mennesker. Alene i EU findes 60 mindretalssprog oveni de 24 officielle sprog. De nationale mindretal er organiseret i FUEN, den Føderale Union af Europæiske Nationaliteter. Formanden er den mangeårige leder af det tyske mindretal i Danmark, Hans Heinrich Hansen.

De nationale mindretal planlægger et Mindretallenes Hus i Flensborg, finansieret af EU Interreg midler og med støtte fra den danske regering og den regionale regering i Slesvig-Holsten. 

FUEN har sammen med flere fremtrædende tilhængere fra forskellige regioner i Europa fremsat et europæisk borgerinitiativ til støtte for mindretal, sprog og kulturel mangfoldighed. Kommissionen afviste det foreslåede borgerinitiativ, og sagen havnede på EU-Domstolens bord.

Lissabon-traktaten og Chartret om grundlæggende rettigheder beskytter nationale mindretal mod diskrimination. Det første udkast blev udarbejdet af et dansk medlem af Europa-Parlamentet i samarbejde med formændene for det danske mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark.

 

Links

Web: www.fuen.org 

Mail: info@fuen.org