Åbningsskrivelse

Åbningsskrivelse

Første brev fra Kommissionen til et medlemsland om et lands brud på EU-retten. Brevet er fortroligt, så regeringerne har mulighed for at rette ind, uden det kommer til offentlighedens eller de nationale parlamenters kendskab.

Kommissionen indledte 1300 traktatbrudssager mod medlemslandene i 2013. Hvis en regering ikke retter ind frivilligt, risikerer den en egentlig retssag ved EU-Domstolen