UNIONEN

UNIONEN

Lissabon-traktaten har indført navnet "Unionen" i traktatens allerførste artikel. Det nye navn bruges i flæng med Den europæiske Union og EU.

Se artikel1 TEU.