TFEU

TFEU

Forkortelse for andel del af Lissabon-traktaten, se denne og TEU.