Bankunionen

Bankunionen
I 2014 har EU etableret fælles regler og en fælles finansiel myndighed for kontrol af de største banker i Den Europæiske Union. Medlemskab er obligatorisk for Eurozone-medlemmer og frivillig for andre EU-lande. 
Bankunionen indeholder en fælles garanti for indskud i bankerne på op til € 100.000 og en bank-finansieret fond til at finansiere redningspakker til nødlidende banker. Der er også en overnational national myndighed med beføjelse til at opløse banker. Denne opgave er blevet givet til Den Europæiske Centralbank, ECB. 

Den fælles EU-finansiering starter med 55 milliarder euro kan kun finansiere konkurs af en eller to store banker. Herefter kan bankkunder og/eller skatteyderne blivee bedt om at betale, hvis der er en større krise, der involverer flere banker. For at begrænse dnne risiko bliver de 130 deltagende banker "stress-testet" gennem 2014. 

Europa-Parlamentet godkendte kompromisset i en afstemning 15. april 2014 med 570 MEP'er for, 88 imod og 13 hverken for eller imod.