COSAC

COSAC Logo (Foto: http://www.cosac.org/)

COSAC 

Forsamling af nationale parlamenters udvalg for Europæiske Anliggender.

Der er juridisk grundlag for samarbejdet mellem de nationale parlamenter i en særlig traktat-protokol.

COSAC har valgt at drive sit eget kontor i Bruxelles og koordinere holdninger ved traktatændringer og andre emner. COSAC ledes af det land, der har formandskabet for Den Europæiske Union.

COSAC og de nationale Parlamenter har i 2006 fået en særlig rolle med at kontrollere forslag til EU-love for subsidiaritet (nærhedsprincippet) og proportionalitet.

I januar 2014 fremsatte det danske Fiolketing 23 forslag til udbygning af samarbejdet. Hollands parlament kom også med forslag. 

 

Links

Se Subsidiaritet 

http://www.cosac.eu/