Metock-sagen

Metock-sagen 

Den Europæiske Domstol besluttede i 2008, at statsborgere fra tredjelande, der kommer fra et andet EU-land, kan indvandre ind i andet et EU-land, også når de ikke har juridisk tilladelse til at bo der. 

Denne dom rejste stærk kritik mod EU-Domstolens  "aktivistiske rolle".

Den afdøde professor i forfatningsret, Hjalte Rasmussen, skrev , at det var tvivlsomt, om denne retssag kunne gennemføres i Danmark, da det var uden for området af de kompetencer, som er overladt til Bruxelles i henhold til den danske grundlovs paragraf 20.