Konkurrence og sammenlægning af selskaber

EU har en god lov mod monopoldannelse (Foto: Notat)

Konkurrence og sammenlægning af selskaber 

Når et lille antal virksomheder dominerer et marked, kan monopoler opstå og forhindre fri konkurrence. EU har en stærk anti-trust politik gennemført af EU-Kommissionen under kontrol af EU-Domstolen i Luxembourg.

Prisaftaler mellem virksomheder er forbudt, med mindre de er godkendt af EU-Kommissionen. Sammenlægninger af virksomheder over en vis størrelse er forbudt, med mindre de godkendes.

 

Links

http://europa.eu/pol/comp/index_da.htm