Berlin-erklæringen

Berlin declaration marks EU's 50th anniversary (Foto: www.delaus.ec.europa.eu)
Berlin-erklæringen
Den 25. marts 2007 mødtes stats-og regeringscheferne i de da 27 EU-lande til et højtideligt møde i Berlin for at fejre 50 års fødselsdag for Rom-traktaten. 

De vedtog "Berlin-erklæringen" om værdierne i Den Europæiske Union. Det lykkedes den dengang nye tyske kansler Angela Merkel - gennem hemmeligt diplomati - at opnå enighed om at genstarte den konstitutionelle proces. 

Den 21-23. juni 2007 kunne fru Merkel afslutte det tyske formandskab med vedtagelsen af ​​et meget præcist forhandlingsmandat til den reviderede forfatning, den såkaldte Lissabon-traktat. Lissabon-traktaten genopretter den forkastede forfatning under et nyt navn og med en anden præsentation. Den indeholder meget få sletninger og tilføjelser. 

Lissabon-traktaten trådte i kraft 1. december 2009. 


Links
Berlin-erklæringen: http://www.eu2007.de/en/About_......Treaty/BerlinerErklaerung.html