KODA

KODA, LOGO (Foto: www.tov-edition.com/)

KODA

Dansk organisation, som samler honorarer til komponister fra musikbrugere.

EU-Kommissionen har anklaget KODA og de tilsvarende kunstnerorganisationer i de øvrige medlemslande for at have misbrugt deres monopol. Kravet var en bøde på 10 % af omsætningen fra 1. januar 1973, hvor Danmark blev medlem af EF, dvs. en reel konfiskation af KODAs formue.

Parallelt med de fortrolige skrivelser til organisationerne har Kommissionen udsendt en meddelelse om den fremtidige organisering af kollektive musikrettigheder.

Europa-Parlamentet vedtog i 2007 en næsten enstemmig betænkning af Katalina Levai omkring musikrettigheder, og der er siden vedtaget et direktiv om regulering af musikmarkedet,