Thule-sagen

Thule-sagen

I 1968 styrtede et amerikansk B52-bombefly ned ved Thulebasen i Grønland. Der var A-bomber på flyet, som gav anledning til radioaktiv forurening af Thule-arbejderne.

Da Danmark og Grønland officielt var uden atomvåben, blev informationen skjult for de ansatte og offentligheden.

Thule-arbejderne blev udsat for radioaktiv bestråling, og mange døde af kræft. Overlevende Thule-arbejdere har henvendt sig til Europa-Parlamentets udvalg for Andragender for at presse den danske stat til at acceptere Euratom-traktatens krav om årlige helbredsundersøgelser.

Europa-Parlamentet kritiserede Danmark i en skrivelse den 14. december 2004. Sagen blev afsluttet med Wallis-rapporten, som kritiserede den danske regering. 

Europa-Parlamentet støttede de danske Thule-arbejdere næsten enstemmigt. Alligevel valgte regeringen at ignorere kritikken.