Samer

Samer

Oprindeligt folkeslag anerkendt af FN. De behandles som nationale mindretal med egne parlamenter i Norge, Sverige og Finland. Der er også samer i Rusland.

Der er 40.000 samer i Norge, 20.000 i Sverige, 6000 i Finland og 2000 i Rusland. 10.000 af dem arbejder med rendrift.

Samerne har fælles flag, rød, grøn, gul og blå striber med en ring igennem. De samarbejder indbyrdes i Same Rådet for at fremme samernes fælles interesser og forsvare samernes økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i de fire landes lovgivning.