Salmonella

Salmonella

Salmonella er en bakterie, som ofte forekommer i kød. I 2005 blev 35.000 danskere ramt af salmonella. 20 skønnes at være døde.  

90 % af de alvorligste - resistente - salmonella-tilfælde skyldes enten importeret kød eller kød spist i udlandet.  

I sommeren 2006 forlangte et flertal i Folketinget, at fødevareminister Lars Barfoed forbød indførsel af kød med salmonella.  

Ministeren tøvede først, men fremlagde siden en omfattende plan for at afskaffe salmonella, bl.a. ved at forbyde indførsel af fjerkræ med salmonella.