Åbenhedsinitiativet

Åbenhedsinitiativet

Kommissionen lancerede et europæisk åbenhedsinitiativ i november 2005. Initiativet kom efter det franske og hollandske nej til forfatnings-forslaget sammen med en såkaldt Plan D om dialog med borgerne. Den 30. august 2006 sluttede hørings-runden. Svarene fra medlemslande og interesserede kan læses i Linkset nederst. 

Kommissionen forberedte forskellige udspil med stikordene:

·         Reglerne om aktindsigt i forordning nr. 1049 fra 2001 skal forbedres.

·         Der skal etableres en database over alle rådgivende udvalg.

·         Nye lovforslag skal til bred høring i medlemslandene.

·         Der skal indføres en kodeks for administrativ adfærd.

·         Der skal etableres et fælles websted for alle modtagere af EU-støtte.

·         Registret over EU-dokumenter skal udbygges.

·         Der skal indføres fagetiske regler for tjenestemænd i alle institutioner.

·         Reglerne om svindel-bekæmpelse for OLAF skal ændres.

·         Kommissionen foreslår en frivillig registrering af lobbyister. Registreringen i USA og Canada er obligatorisk.

·         Der skal etableres minimums-standarder for høring og obligatorisk oplysning om støtte, også når der er delt forvaltning mellem EU og medlemslandene.

De fleste forslag er nu vedtaget. Reformen af forordning nr. 1049/2001 er dog strandet. Europa-Parlamentet vedtog en resolution herom den 12. juni 2013.

 

Links 

http://ec.europa.eu/Commission_Barroso/kallas/transparency_en.htm 

http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm