Teknisk handelshindring

Teknisk handelshindring

Hindring for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, arbejdskaft og kapital - de såkaldt fire friheder.

Traktaterne og EU-Domstolen tager udgangspunkt i, at der skal være frihed til at sælge varer og tjenesteydelser overalt i EU. Man tillader så undtagelser, som nu opregnet i Lissabon-traktatens Artikel 36 TFEU.

Undtagelserne er sædelighed, offentlig orden, sikkerhed, menneskers og dyrs liv og sundhed, planter, nationale skatte, industriel og kommerciel ejendomsret.

Undtagelser fortolkes altid indskrænkende. Danmark er f.eks. blevet dømt til at ophæve sit genbrugsflaskesystem og tillade dåser.