Jakobsen, Frode (1906-1997)

Jakobsen, Frode (Foto: www.kasler-journal.dk/svenove.htm)

Jakobsen, Frode (1906-1997)

Stifter af modstandsbevægelsen Ringen og Danmarks Frihedsråd under den tyske besættelse. Minister i befrielsesregeringen.

Dansk deltager i Europakongressen i Haag i 1948. Her stiftedes Europabevægelsen. Man lagde også grundstenen til Europarådet og bestræbelserne på europæisk integration.

Frode Jakobsen blev formand for Europabevægelsen og medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Alligevel stemte han nej ved alle EU-afstemninger med en kritik af EU for manglende demokrati.

Han var med til at stifte Frode Jakobsen-prisen. Den uddeltes hvert år på JuniBevægelsens landsmøde til en person, der havde vist usædvanligt personligt mod. 

 

Prismodtagerne har været:

·        1995: Tøger Seidenfaden for at offentliggøre Ritt Bjerregaards forbudte kommissær-dagbog.
1996: Grundlovskomitéen, der bragte Maastricht-traktaten for retten.

·        1997: Karl-Otto Meyer, leder af det danske mindretal i Tyskland og deres repræsentant i Slesvig-Holstens Parlament.

·        1998: DR's Polaroid-redaktion for en god dækning af Schengen-aftalen.

·        1999: Paul van Buitenen, en hollandsk funktionær i Kommissionen, der afslørede svindel, der førte til Santer-Kommissionens fald i 1999.

·        2000: Marianne Egebrønd, nordjysk leder af Socialdemokraterne, der tog initiativ til udarbejdelse af en mindretalsrapport vedr. euroen.

·        2001: Bernard Connolly, højtstående kommissionsfunktionær, der blev fyret for at skrive en bog, der advarede mod en fælles valuta i EU.

·        2002: Anthony Coughlan, Muriel Saidlear, Patricia McKenna og John O'Dowd for at rejse modstand mod Nice-traktaten.

·        2003: Marta Andreasen, regnskabschef i EU-Kommissionen, der blev fyret efter begrundet kritik.

·        2004: Dorte Smith Brown og Hans-Martin Tillack, henholdsvis dansk embedsmand i Eurostat, der rejste intern kritik, hvilket hun blev mobbet ud for, samt den tyske Bruxelles-redaktør for magasinet "Stern", der afslørede Eurostat-skandalen og blev arresteret for det af belgisk politi.

·        2005: Eva Joly, fransk undersøgelsesdommer, der førte retssager mod flere etablerede personligheder for omfattende svindel.

·        2006: Nicolas Dupont-Aignan og Filia den Holländer, fransk parlamentariker fra regeringspartiet UMP og en hollandsk græsrodskunstner for deres individuelle kamp for folkeafstemninger i henholdsvis Frankrig og Holland om den foreslåede forfatning.

·        2007: Ingen prismodtager  

·        2008: Declan Ganley, irsk mangemillionær, som lavede kampagne for et Nej til Lissabon-traktaten ved folkeafstemninger i Irland

·        2009: Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for Politiets Efteretningstjeneste PET for hans udtalte støtte til borgerlige frihedsrettigheder.

 

Prisen er ikke uddelt siden, da JuniBevægelsen blev nedlagt efter valget til Europa-Parlamentet i 2009.