Arbejdsgrupper under Rådet

Der er 275 arbejdsgrupper under Ministerrådet, inklusive undergrupper. De holder 3000 - 3500 møder om året og vedtager 70 % af alle EU-love. Femten procent af lovene vedtages i COREPER.

Kun 15 % af lovene kommer til realitetsbehandling i Ministerrådet, hvor ministrene selv kan møde frem. Arbejdsgrupperne bemandes af tjenestemænd fra EU-landenes ambassader og de hjemlige ministerier og styrelser.

Dagsordener, referater og arbejdsdokumenter er oftest hemmelige, både for folketinget og Europa-Parlamentet. Den tyske forbundsdag har i 2006 lavet en aftale med den tyske regering, som giver de folkevalgte og deres assistenter adgang til alle EU-dokumenter.

De danske embedsmænd instrueres formelt af den danske minister.

Empirisk forskning viser dog, at ministrene ofte først kommer ind over en sag, når der er udsigt til politisk blæst. Embedsmænd affotograferer sammensætningen af Folketinget og ministerens styrke og vedtager så de love, som de tror Folketing og regering ville vedtage.

Folketingets Europaudvalg kontrollerer ikke Rådets arbejdsgrupper. Europa-udvalgets formand Eva Kjer Hansen har forhandlet en ny aftale med mere aktindsigt for Folketinget. Rækkevidden kendes endnu ikke.

Under det svenske formandskab i 2009 forberedtes 6000 forskellige møder i arbejdsgrupper og Råd.

 

Links 

Arbejdsgrupper under Rådet:

http://www.consilium.europa.eu......=da&search=arbejdsgrupper#