Danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Danmark har 13 medlemmer i Europa-Parlamentet. Her er oversigten fra Europa-Parlamentets danske informationskontor på www.europarl.dk:

Navn   Medlem af udvalg  Stedfortræder 
Bendt Bendtsen (K)  Industri/Energi (ITRE)  International handel (INTA)
     
Ulla Tørnæs (V) Arbejdsmarked (EMPL) Indre marked (IMCO)
Jens Rohde (V)  Landbrug (AGRI)  Industri/Energi (ITRE) 
     
Morten Messerschmidt (DF)  Forfatningsområdet (AFCO)

Økonomi (ECON)
Industri/Energi (ITRE) 
Anders Vistisen (DF)  Budgetkontrol (CONT)  Budget (BUDG) 
Rikke Karlsson (DF)  Borgerklager (PETI) 
Kultur (CULT)*
Borgerrettigheder (LIBE) 
Jørgen Dohrmann (DF)  Miljø (ENVI)  Landbrug (AGRI) 
     
Morten Helveg Petersen (R)  Industri/Energi (ITRE)  Borgerrettigheder (LIBE) 
     
Jeppe Kofod (S)  Industri/Energi (ITRE)  Økonomi (ECON) 
Christel Schaldemose (S)  Indre marked (IMCO) Miljø (ENVI) 
Ole Christensen (S)  Arbejdsmarked (EMPL)  Fiskeri (PECH) 
     
Margrete Auken (SF)  Miljø (ENVI) 
Borgerklager (PETI)
 
     
Rina Ronja Kari (N) Arbejdsmarked (EMPL)
Budgetkontrol (CONT)
Økonomi (ECON)

 

Hvem er de danske MEP'ere?

Her finder du en oversigt over de 13 danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

 
 
 

Bendt Bendtsen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2009. Her sidder han i Udvalget for Industri, Forskning og Energi og er desuden stedfortræder i Udvalget for International Handel. 

I Europa-Parlamentet sidder Bendt Bendtsen i Det Europæiske Folkepartis gruppe.

Bendt Bendtsen var fra 1994-2009 medlem af Folketinget for Konservative, og fra 2000-2008 var han formand for partiet. Fra 2001-2008 bestred han posterne som vicestatsminister og Økonomi- og Erhvervsminister. Bendt Bendtsen blev uddannet politiassistent i 1980 og senere kriminalassistent i 1984.

 
 
 

Jeppe Kofod blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i Udvalget for Industri, Forskning og Energi er stedfortræder i Økonomiudvalget. 

I Europa-Parlamentet sidder Jeppe Kofod i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater.

Jeppe Kofod har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne fra 1998-2014. Han har været udenrigspolitisk ordfører fra 2001-2014, næstformand for Socialdemokraternes folketingsgruppe fra 2003-2005 og medlem af Forsvarsudvalget, Uddannelsesudvalget, Erhvervsudvalget, Kommunaludvalget, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Grønlandsudvalget og Færøudvalget samt Nordisk Råd. Jeppe Kofod har også været næstformand og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn. Han har en mastergrad i offentlig administration fra Harvard Universitet fra 2007.

 
 
 

Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006, hvor hun afløste Henrik Dam Kristensen. Hun sidder i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og som stedfortræder i Miljøudvalget.

I Europa-Parlamentet sidder Christel Schaldemose i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater.

Før Christel Schaldemose blev MEP'er arbejdede hun blandt andet som forbundskonsulent i AOF Danmark og som sekretariatsleder for Dansk Folkeoplysnings Samråd. Hun har desuden været formand for DSU Søndersø og DSU Fyns Amt og medlem af DSU's hovedbestyrelse. Christel Schaldemose er uddannet historiker fra Syddansk Universitet.

 
 
 

Ole Christensen har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Han sidder i Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender og er stedfortræder i Fiskeriudvalget.

I Europa-Parlamentet sidder Ole Christensen i Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater.

Ole Christensen blev uddannet merkonom i 1984. Før han blev valgt ind i Europa-Parlamentet har han blandt andet arbejdet som erhvervskonsulent og arbejdsmarkedskonsulent, og så har han været borgmester i Brovst Kommune fra 1998-2002. Han har desuden været viceborgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget og Socialudvalget i Brovst Kommune og næstformand i Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland.

 
 
 

Morten Messerschmidt har siddet i Europa-Parlamentet siden 2009. Her er han medlem af Udvalget for Konstitutionelle Anliggender og stedfortræder i Økonomiudvalget og i Udvalget for Industri, Forskning og Energi. Morten Messerschmidt er desuden formand i Delegationen for forbindelser med Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein.

I Europa-Parlamentet sidder Morten Messerschmidt i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.

Morten Messerschmidt blev uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2009. Han har siddet i Folketinget fra 2005-2009, hvor han var EU-ordfører og energiordfører.

 
 
 

Anders Vistisen blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her er han medlem af Budgetkontroludvalget og stedfortræder i Budgetudvalget.

I Europa-Parlamentet sidder Anders Vistisen i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.

Anders Vistisen har en cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han har siden 2012 været ansat ved EFD-gruppen i Europa-Parlamentet som juridisk konsulent for MEP Morten Messerschmidt.

 
 
 
Rikke KARLSSON (DF)      

Rikke Karlsson blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder hun i Borgerklageudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget og er stedfortræder i Udvalget for Borgerrettigheder. 

I Europa-Parlamentet sidder Rikke Karlsson i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.

Rikke Karlsson er uddannet pædagog og har tidligere arbejdet i socialpsykiatrien, som gadearbejder og på børnehjem, undervist i folkeskolen og på efterskoler og været skoleleder på en skole for udsatte børn og unge. Op til valget i 2014 arbejdede hun fuldtid som by- og regionsrådspolitiker, og hun var blandt andet involveret i Rebild-sagen hvor hun rettede en skarp kritik mod Rebild kommune.

 
 
 
Jørn DOHRMANN (DF)  

Jørn Dohrmann blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i Miljøudvalget og er stedfortræder i Landbrugsudvalget.

I Europa-Parlamentet sidder Jørn Dohrmann i gruppen for Europæiske Konservative og Reformister.

Jørn Dohrmann blev i 1988 uddannet mekaniker og har arbejdet som servicetekniker i forskellige lande som Schweiz, Tyskland og Australien for en tysk/schweizisk virksomhed. I 2011 blev han valgt til Folketinget, hvor han var miljøordfører fra 2001-2014 og formand for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fra 2007-2009.

 
 
 

Ulla Tørnæs blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Hun gik blandt andet til valg på at få færdiggjort og udbygget det indre marked for at fremme vækst, udvikling og jobskabelse i Europa, og på et fælles europæisk energi-net, som skal sikre europæisk selvforsyning og energiuafhængighed. 

I Europa-Parlamentet sidder Ulla Tørnæs i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Ulla Tørnæs har siddet i Folketinget fra 1994-2014. I den tid var hun blandt andet politisk ordfører, undervisningsminister og udviklingsminister. Som ung var hun blandt andet landsformand for Danmarks Liberale Studerende fra 1988-90 og vicepræsident i The International Federation of Liberal and Radical Youth fra 1989-93. Ulla Tørnæs har læst sprog og jura ved Handelshøjskolen og Københavns Universitet.

 
 
 
Jens ROHDE - (V)

Jens Rohde har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2009. Her sidder han i Landbrugsudvalget og er stedfortræder i Udvalget for Industri, Forskning og Energi.

I Europa-Parlamentet sidder Jens Rohde i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Jens Rohde har læst statskundskab og har tidligere arbejdet som journalist og medieunderviser. Han har også været ansat i forskellige reklamebureauer. Fra 1998-2006 var han medlem af Folketinget og var politisk ordfører fra 2001-2006 og medlem af blandt andet Udenrigspolitisk Nævn, Kulturudvalget, Politisk-Økonomisk Udvalg, Udenrigsudvalget og Udenrigspolitisk Nævn.

 
 
 

Morten Helveg Petersen blev valgt til Europa-Parlamentet ved valget i 2014. Her sidder han i Udvalget for Industri, Forskning og Energi og er stedfortræder i Udvalget for Borgerrettigheder.

I Europa-Parlamentet sidder Morten Helveg Petersen i gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa.

Morten Helveg Petersen har været folketingsmedlem for Radikale Venstre fra 1998 til 2009, og han har været finansordfører, forsvarsordfører, sikkerhedsordfører og it-ordfører. Før han blev valgt til Folketinget var han ansat i Dansk Industri fra 1993-98. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1992.

 
 
 
Rina Ronja KARI (Folkebevægelsen mod EU)

Rina Ronja Kari har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2012, hvor hun overtog Søren Søndergaards plads. Hun er medlem af Beskæftigelsesudvalget og stedfortræder i Økonomiudvalget.

I Europa-Parlamentet sidder Rina Ronja Kari i Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre.

Rina Ronja Kari er uddannet cand.soc. i Virksomhedsledelse fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere arbejdet som organisationskonsulent i en faglig organisation, før hun blev medlem af Europa-Parlamentet.

 
 
 

Margrete Auken har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004. Her er hun medlem af Miljøudvalget og Borgerklageudvalget og næstformand for Parlamentets Palæstina-delegation.

I Europa-Parlamentet sidder Margrete Auken i gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance.

Margrete Auken er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 1971 og har siden 1972 været sognepræst ved Frederiksberg Kirke - på nuværende tidspunkt bestrider hun dog kun 10 % af en stilling ved siden af arbejdet i Parlamentet. Hun har siddet i Folketinget for SF fra 1979-1990 og igen fra 1994-2004.

Udskriv