Rasmussen, Hjalte (1940 - 2012)

Rasmussen, Hjalte (1940 - 2012)

EU-debattør og Jean Monnet-professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Skrev doktorafhandling om domstols-aktivisme og lærebog ”EU-ret i kontekst”, som anvendes ved universiteter til at uddanne kommende jurister i EU-ret. 

Se Monnet-professorer