Christensen, Jens

Christensen, Jens

Departementschef i Udenrigsministeriet, som forhandlede det danske EF-medlemskab i 1972.