Udvalg i Europa-Parlamentet

Udvalgsmøde (Foto: EU Commission)

Udvalg i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 22 stående udvalg, der forbereder rapporter til vedtagelse på et plenarmøde. Ifølge nye regler kan udvalgene selvstændigt beslutte visse ting med særligt store flertal.

Udvalgene udpeger "ordførere" til at forhandle Parlamentets position og repræsenterer Parlamentet i den almindelige lovgivningsprocedure. De politiske grupper udpeger "skyggeordførerne" til at forhandle med ordføreren og hjælpe med at finde kompromiser med Kommissionen og Rådet. 

Repræsentanter for udvalgene deltog i henved 1000 såkaldte trepartsmøder i 2013, hvor de udvalgte parlamentsmedlemmer kunne få reel indflydelse på lovenes udformning.

Hver gruppe vil også have en "koordinator" til at repræsentere synspunkterne fra de politiske grupper. 

Udvalgene ledes af en formand og normalt fire næstformænd og et bureau med en koordinator fra hver politisk gruppe. Det er magtens kerne.

 

Her er oversigten over faste udvalg fra Parlamentets hjemmeside efter valgene i 2014:


   

Links

http://www.europarl.eu.int/committees/home_da.htm

Procedureregler for Europa-Parlamentet:

http://www2.europarl.eu.int/om......EP+20031020+TOC+DOC+XML+V0//DA