Valgret og valgbarhed

Valgret og valgbarhed

Man har valgret til Europa-Parlamentet, hvis man har valgret til Folketinget på valgdagen, eller er dansk statsborger med fast bopæl i et andet EU-land eller er statsborger i et andet EU-land med fast bopæl i Danmark.

Alle med valgret er også valgbare. Der er forbud mod såkaldte dobbelt-mandater. Man kan ikke længere både sidde i i Folketinget og Europa-Parlamentet.

Man kan heller ikke være ansat i EU samtidig med, at man er medlem af Europa-Parlamentet.