Føderalistklubben

Føderalistklubben

Klub af danske EU-tilhængere og -modstandere, som bekendte sig som føderalister efter folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. De tre EF-tilhængere var Asger Baunsbak-Jensen, Christen Sørensen og Tøger Seidenfaden. De tre modstandere var Ebbe Reich, Peter Kemp og Jakob Erle. Sammen ville de forsøge at skabe et føderalt demokrati i EU.