Cigaretter

(Foto: Notat)

Cigaretter

Fra 2004 har det været forbudt at sælge cigaretter mærket som "light" i EU. Alle cigaretter skal have mindre end 10 mg tjære og 1 mg nikotin.

EU har særlige mærkningsregler for cigaretter. Se også Kræft

 

Links

European Commission Tobacco policy

http://ec.europa.eu/health/ph_......e_style/Tobacco/tobacco_en.htm 

Action on Smoking and Health (ASH) http://www.newash.org.uk/ 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm

 

http://www.ash.org.uk/