Chartret om grundlæggende rettigheder

Charteret for grundlæggende rettigheder, blev vedtaget i december 2000 i Nice (Foto: French EU Presidency)

Chartret om grundlæggende rettighede

EU's charter om grundlæggende rettigheder blev vedtaget i Nice i december 2000 som en "politisk erklæring", men er nu en juridisk bindende del af Lissabon-traktaten. En bestemmelse i traktaten giver hele teksten bindende karakter, men de enkelte bestemmelser er ikke optaget i selve traktatteksten.

Melloni-dommen fra 2013 giver Chartrets bestemmelser forrang for nationale grundlove.

Chartret indeholder 54 artikler, der hovedsageligt er taget fra den Europæiske Menneskerettighedskonvention. EU-Domstolen anvendte Chartret i sine domme, før Traktaten gjorde bestemmelserne juridisk forpligtende.

·         Chartret blev udarbejdet af et særligt konvent bestående af 30 repræsentanter fra nationale parlamenter, 16 fra Europa-Parlamentet, en fra EU Kommissionen og en fra hver af de 15 regeringer.

·         Chartret var optaget som del II i den forkastede forfatning.

Charteret blev højtideligt proklameret i Europa-Parlamentet den 12. december 2007 og optrykt i EF-Tidende, C 303, den 14. december 2007.

 

Links 

Se også Konventets arbejdsgruppe om Chartret.

http://european-Convention.eu.int/docs/sessPlen/00369.en2.PDF

http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm 

Bondes website http://www.bonde.com/index.phtml?sid=145 

European Convention

http://european-Convention.eu.......nt/docs/sessplen/00369.en2.PDF 

http://ue.eu.int/df/default.asp?lang=en