Cassagrande sagen

Court of Justice (Foto: EU Commission)

Cassagrande sagen

EU-traktaterne forbyder national diskrimination. Tidligere gjaldt forbuddet kun for arbejdstagere (som var direkte) nævnt i traktaterne. 

EU Domstolen har udvidet diskriminationsforbuddet til også at omhandle personer, som ikke er erhvervsaktive.

I Cassagrande sagen blev det således også forbudt at diskriminere personer i uddannelsessystemet (sag 9/74). På tidspunktet for sagen (1974), var uddannelse ikke dækket af traktaterne.

Danmark kan ikke forbeholde velfærdsydelser for danske statsborgere eller skatteydere. Vi er efter Kommissionens opfattelse også forpligtede til at betale SU og børnechecks til børn af arbejdstagere, som har 9 timers beskæftigelse i Danmark.