Plaza-aftalen

Plaza-aftalen

1985 nåede USA, Japan, Tyskland, Frankrig og Det Forenede Kongerige til enighed om at samarbejde om at sænke værdien af dollaren og styrke yennen og den tyske mark. Idet en stærk dollar skader eksporten, bidrog aftalen til at reducere det amerikanske handelsunderskud og udjævne forskellene mellem landene.

 

Links

http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm