Uruguay-runden

Uruguay-runden

Forhandlingsrunde i forbindelse med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), som varede fra 1986 til 1993.

Den fokuserede primært på politisk følsomme områder, hvor tolden stadig var høj, såsom landbrug, servicesektoren, intellektuelle ejendomsrettigheder og det audiovisuelle område.

Et af de mest betydningsfulde resultater var reformen af den fælles landbrugspolitik i både 1988 og 1992. 

I 2006 endte en tilsvarende Doha-runde uden resultat. 

 

Links

http://www.wto.org/english/the......o_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm