CAP

CAP

Den engelske forkortelse for den fælles landbrugspolitik – Common Agricultural Policy.