Blair House-aftalen

(Foto: www.freefoto.com)

Blair House-aftalen

Aftale om landbrug, som blev indgået i 1992 mellem USA og EU. Efter aftalens indgåelse afviste Frankrig den med den begrundelse, at nogle af de forpligtelser, som EU havde påtaget sig, var i strid med reformen af den fælles landbrugspolitik fra 1991. Selv om USA afstod fra genforhandlinger, lykkedes det senere hen Tyskland at opnå en aftale.

Links

http://www.wto.org/english/the......inist_e/min98_e/slide_e/ur.htm